Thành lập Hội Luật gia huyện Củ Chi | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 | Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019” | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cấp thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND về hành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 |

Duyệt dự án Sáng kiến chấm dứt bạo lực giới ngành may mặc giai đoạn 2019 - 2020

Ngày 16/3/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 957/QĐ-UBND về duyệt dự án Sáng kiến chấm dứt bạo lực giới ngành may mặc giai đoạn 2019 - 2020, nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Sáng kiến chấm dứt bạo lực giới ngành may mặc  giai đoạn 2019-2020.

2. Chủ dự án: Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

3. Tổ chức tài trợ: Tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam (gọi tắt là AAV).

4. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Ủy ban nhân dân thành phố.

6. Mục đích dự án:

Nâng cao năng lực và tiếng nói của nữ công nhân ngành may mặc nhằm bảo vệ quyền của họ thông qua các cơ chế bảo vệ hiệu quả chống quấy rối tình dục ở nơi làm việc.

Mục tiêu ngắn hạn:

- Nâng cao nhận thức và năng lực cho nữ công nhân ngành may mặc để họ có tiếng nói về quyền của mình;

- Xây dựng hệ thống bảo vệ với cơ chế hiệu quả nhằm bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực giới, đặc biệt là quấy rối tình dục trong các nhà máy may mặc.

7. Địa điểm thực hiện dự án: quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

8. Hoạt động của dự án: dự án được thực hiện theo 06 hoạt động cụ thể, bao gồm:

- Thành lập và nâng cao năng lực cho các nhóm nòng cốt phòng chống quấy rối.

- Tập huấn và hỗ trợ cho cấp quản lý.

- Nghiên cứu: Thực hiện hai nghiên cứu: Nghiên cứu thứ nhất thực hiện lúc bắt đầu dự án để xác định tình trạng phổ biến của quấy rối tình dục. Nghiên cứu thứ hai thực hiện trong năm thứ 2 của dự án để xác định lợi ích mang lại cho nhà máy và các bên nhờ vào việc giải quyết vấn đề quấy rối tình dục.

- Ứng dụng công nghệ.

- Thảo luận nhóm theo chủ đề.

- Truyền thông và vận động chính sách.         

Trần Phát