Duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) Khu dân cư phía Đông Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức

         Ngày 06/5/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1502/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) Khu dân cư phía Đông Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Nội dung như sau:

- Vị trí khu vực điều chỉnh quy hoạch: thuộc phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.     

- Ranh giới khu vực quy hoạch như sau:

+ Phía Đông: giáp rạch Đĩa và rạch Gò Dưa;

+ Phía Tây: giáp Quốc lộ 13;

+ Phía Nam: giáp đường số 6 và nhánh rạch Đĩa;

+ Phía Bắc: giáp Quốc lộ 1 và rạch Gò Dưa.

- Tổng diện tích khu vực điều chỉnh quy hoạch: 167,72 ha.

- Tính chất khu vực quy hoạch: khu dân cư hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (Depot tuyến đường sắt đô thị 3b).

Lê Tùng