Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm cảng trung chuyển ICD mới tại phường Long Bình, quận 9

Ngày 05/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4726/QĐ-UBND duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm cảng trung chuyển ICD mới tại phường Long Bình, quận 9, với các nội dung sau:

1. Địa điểm, vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô diện tích và tính chất khu vực quy hoạch:

- Địa điểm: phường Long Bình, quận 9.

- Vị trí: được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí do Công ty TNHH Thiết kế Đo đạc Phúc Lộc Phát lập theo Hợp đồng số 02/PLP/2016 ngày 14 tháng 12 năm 2016.

- Phạm vi ranh giới khu vực quy hoạch giáp ranh như sau:

+ Phía Đông: giáp sông Đồng Nai.

+ Phía Tây: giáp đường Nguyễn Xiển và khu dân cư hiện hữu.

+ Phía Nam: giáp Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc.

+ Phía Bắc: giáp rạch Cây Quý.

- Quy mô tổng diện tích lập quy hoạch: 670.871,0 m2, trong đó:

+ Diện tích đất: 542.090,0 m2, trong đó:

* Diện tích đất phù hợp quy hoạch: 468.719,0 m2.

* Diện tích đất không phù hợp quy hoạch: 73.371,0 m2 (gồm diện tích đất thuộc quy hoạch tuyến đường Vành đai 3, đường Nguyễn Xiển: 70.689,0 m2 và diện tích không sử dụng theo ranh mép bờ cao sông Đồng Nai tại khu vực đã được Sở Giao thông vận tải thỏa thuận tại Công văn số 3652/SGTVT-GTT ngày 09 tháng 3 năm 2017: 2.682,0 m2).

+ Diện tích mặt nước bờ sông ngoài phạm vi ranh đất: 128.781,0 m2 (quy hoạch khu nước của ICD).

- Tính chất khu vực quy hoạch:

+ Trung tâm tiếp nhận, lưu trữ, sơ chế nguyên liệu, đóng gói, dán nhãn, phân phối hàng hóa,... phục vụ cho các cảng biển Nhóm 5 và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

+ Gắn kết với khu dịch vụ hỗ trợ khác như khu kiểm tra hải quan, biên phòng, kiểm dịch,…

- Chức năng: bao gồm các chức năng chính:

+ Khu kho tàng, bến bãi và kho: có chức năng tiếp nhận, phân phối, tháo dỡ container, thực hiện các công đoạn xử lý hàng hóa và lưu trữ hàng hóa.

+ Các tiểu khu vực trong khu bến, bãi và kho gồm bến cập tàu, khu kho - bãi hàng (bãi container nhập, xuất; bãi container rỗng, bãi container hàng lạnh; kho CFS;…) khu sửa chữa và vệ sinh container,…

+ Khu công trình hành chính, dịch vụ: có chức năng phục vụ cho hoạt động của ICD, phục vụ các hoạt động điều hành sản xuất, kiểm tra hải quan, kiểm dịch.

+ Đất giao thông + bãi đậu xe: bao gồm giao thông đối ngoại, đối nội và giao thông tĩnh (bãi đậu xe, phương tiện, thiết bị).

+ Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật: bao gồm trạm cấp điện, cấp nước, thu gom nước thải, rác thải.

+ Khu cây xanh - mặt nước: tận dụng điều kiện địa hình và cảnh quan tự nhiên sẵn có để hình thành các không gian xanh; đồng thời quy hoạch phạm vi mặt nước phía sông Đồng Nai làm khu nước hoạt động của bến.

2. Đơn vị tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng: 

Nhà đầu tư - Liên danh 3 Công ty: Công ty Cổ phần Đức Khải - Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Hoàng - Công ty Cổ phần Địa ốc Tam Bình (gọi tắt là Liên danh 3 công ty).

3. Đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast).

Trần Phát