Duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phức hợp Tân cảng Sài Gòn, Phường 22, quận Bình Thạnh

Ngày 25/5/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1803/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết  tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phức hợp Tân cảng Sài Gòn, Phường 22, quận Bình Thạnh, nội dung như sau:

- Khu nhà ở thấp tầng biệt thự đơn lập và biệt thự song lập (tại các ô phố có ký hiệu B6.1, B6.2, B6.3, B6.4, B6.5, B6.7) thuộc dự án Khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn tại Phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Quy mô diện tích: tổng diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch là 6.078m2.

Lê Tùng