Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ | Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển ngành thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. | Thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 | Thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ | Phê duyệt điều chỉnh Khoản 16, Điều 1 Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đầu tư xây dựng cống Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân |

Công ty trách nhiệm hữu hạn CJ Việt Nam được thuê sử dụng làm văn phòng thuộc thửa đất số 15, tờ bản đồ số 22, bộ địa chính phường Bến Nghé, quận 1

Ngày 25/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6580/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty trách nhiệm hữu hạn CJ Việt Nam được thuê sử dụng làm văn phòng (đất thương mại, dịch vụ) khu đất có diện tích 1.373,9m2, thuộc thửa đất số 15, tờ bản đồ số 22, bộ địa chính phường Bến Nghé, quận 1 (theo tài liệu năm 2003), địa chỉ số 2Bis-4-6, đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. Vị trí, ranh giới khu đất thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 119750/ĐĐBĐ-VPTT do Trung tâm đo đạc bản đồ lập ngày 30 tháng 9 năm 2014.

Trần Phát