Công ty trách nhiệm hữu hạn CJ Việt Nam được thuê sử dụng làm văn phòng thuộc thửa đất số 15, tờ bản đồ số 22, bộ địa chính phường Bến Nghé, quận 1

Ngày 25/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6580/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty trách nhiệm hữu hạn CJ Việt Nam được thuê sử dụng làm văn phòng (đất thương mại, dịch vụ) khu đất có diện tích 1.373,9m2, thuộc thửa đất số 15, tờ bản đồ số 22, bộ địa chính phường Bến Nghé, quận 1 (theo tài liệu năm 2003), địa chỉ số 2Bis-4-6, đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. Vị trí, ranh giới khu đất thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 119750/ĐĐBĐ-VPTT do Trung tâm đo đạc bản đồ lập ngày 30 tháng 9 năm 2014.

Trần Phát