Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10 | Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động | Kiện toàn Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên được thuê đất tại phường 2, quận 6 và phường 5, quận 8 | Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2018 - 2022) | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) | Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Ủy quyền và kiện toàn Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố về cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần nội dung triển lãm và nội thất công trình của Dự án công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kiện toàn nhân sự Nhóm công tác liên ngành thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm |

Công ty trách nhiệm hữu hạn CJ Việt Nam được thuê sử dụng làm văn phòng thuộc thửa đất số 15, tờ bản đồ số 22, bộ địa chính phường Bến Nghé, quận 1

Ngày 25/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6580/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty trách nhiệm hữu hạn CJ Việt Nam được thuê sử dụng làm văn phòng (đất thương mại, dịch vụ) khu đất có diện tích 1.373,9m2, thuộc thửa đất số 15, tờ bản đồ số 22, bộ địa chính phường Bến Nghé, quận 1 (theo tài liệu năm 2003), địa chỉ số 2Bis-4-6, đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. Vị trí, ranh giới khu đất thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 119750/ĐĐBĐ-VPTT do Trung tâm đo đạc bản đồ lập ngày 30 tháng 9 năm 2014.

Trần Phát