Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10 | Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động | Kiện toàn Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên được thuê đất tại phường 2, quận 6 và phường 5, quận 8 | Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2018 - 2022) | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) | Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Ủy quyền và kiện toàn Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố về cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần nội dung triển lãm và nội thất công trình của Dự án công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kiện toàn nhân sự Nhóm công tác liên ngành thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm |

Công ty TNHH Vietnam Land SSG đầu tư dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng thuộc dự án Khu dân cư phức hợp sông Sài Gòn - giai đoạn 3 tại số 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh

Ngày 12/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4879/QĐ-UBND công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng thuộc dự án Khu dân cư phức hợp sông Sài Gòn - giai đoạn 3 tại số 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng thuộc dự án Khu dân cư phức hợp sông Sài Gòn (Sài Gòn Pearl) - Giai đoạn 3.

2. Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH Vietnam Land SSG.

3. Địa điểm, ranh giới, diện tích chiếm đất toàn bộ dự án:

3.1. Địa điểm: tại số 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh.

3.2. Ranh giới khu đất: Theo Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất tỷ lệ 1/500 số 720-53/HĐ-DVTV do Trung tâm Đo đạc bản đồ lập, được Trung tâm Kiểm định bản đồ và Tư vấn Tài nguyên - Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 18 tháng 10 năm 2016, ranh giới khu đất tiếp giáp như sau:

- Phía Tây Bắc: giáp Khu nhà ở liên kế phố, đường Nguyễn Hữu Cảnh;

- Phía Tây Nam: giáp đường D1 (đường Võ Duy Ninh dự kiến);

- Phía Đông Bắc: giáp khu nhà ở liên kế vườn;

- Phía Đông Nam: giáp đường D9.

(Vị trí, ranh giới và diện tích khu đất sẽ được xác định chính xác khi giao đất chính thức. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu đánh giá hiện trạng, ranh khu đất dự án).

3.3. Diện tích toàn khu: 4.161 m².

4. Mục tiêu của dự án:

Xây dựng khu nhà ở chung cư cao tầng có môi trường sống thích hợp, đúng tiêu chuẩn với các tiện nghi về hạ tầng đô thị hoàn chỉnh, hiện đại và các dịch vụ liên quan, kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho khu vực xung quanh, tạo thêm quỹ nhà ở và sử dụng hiệu quả giá trị kinh tế của khu đất.

5. Hình thức đầu tư:

Chủ đầu tư đầu tư xây dựng khu nhà ở theo quy hoạch được duyệt để bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về nhà ở phù hợp quy định của pháp luật và kinh doanh khu thương mại, dịch vụ theo quy định.

Trần Phát