Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Công ty TNHH Vietnam Land SSG đầu tư dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng thuộc dự án Khu dân cư phức hợp sông Sài Gòn - giai đoạn 3 tại số 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh

Ngày 12/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4879/QĐ-UBND công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng thuộc dự án Khu dân cư phức hợp sông Sài Gòn - giai đoạn 3 tại số 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng thuộc dự án Khu dân cư phức hợp sông Sài Gòn (Sài Gòn Pearl) - Giai đoạn 3.

2. Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH Vietnam Land SSG.

3. Địa điểm, ranh giới, diện tích chiếm đất toàn bộ dự án:

3.1. Địa điểm: tại số 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh.

3.2. Ranh giới khu đất: Theo Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất tỷ lệ 1/500 số 720-53/HĐ-DVTV do Trung tâm Đo đạc bản đồ lập, được Trung tâm Kiểm định bản đồ và Tư vấn Tài nguyên - Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 18 tháng 10 năm 2016, ranh giới khu đất tiếp giáp như sau:

- Phía Tây Bắc: giáp Khu nhà ở liên kế phố, đường Nguyễn Hữu Cảnh;

- Phía Tây Nam: giáp đường D1 (đường Võ Duy Ninh dự kiến);

- Phía Đông Bắc: giáp khu nhà ở liên kế vườn;

- Phía Đông Nam: giáp đường D9.

(Vị trí, ranh giới và diện tích khu đất sẽ được xác định chính xác khi giao đất chính thức. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu đánh giá hiện trạng, ranh khu đất dự án).

3.3. Diện tích toàn khu: 4.161 m².

4. Mục tiêu của dự án:

Xây dựng khu nhà ở chung cư cao tầng có môi trường sống thích hợp, đúng tiêu chuẩn với các tiện nghi về hạ tầng đô thị hoàn chỉnh, hiện đại và các dịch vụ liên quan, kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho khu vực xung quanh, tạo thêm quỹ nhà ở và sử dụng hiệu quả giá trị kinh tế của khu đất.

5. Hình thức đầu tư:

Chủ đầu tư đầu tư xây dựng khu nhà ở theo quy hoạch được duyệt để bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về nhà ở phù hợp quy định của pháp luật và kinh doanh khu thương mại, dịch vụ theo quy định.

Trần Phát