Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ An Cường Thịnh được tiếp tục sử dụng theo hiện trạng làm kho chứa hàng tại số 1045 Quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân

Ngày 04/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6298/QĐ-UBND chấp thuận gia hạn cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ An Cường Thịnh được tiếp tục sử dụng 2.789,5 m2 đất theo hiện trạng làm kho chứa hàng tại số 1045 Quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 26873/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 14 tháng 12 năm 2007.

Trần Phát