Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ | Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển ngành thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. | Thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 | Thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ | Phê duyệt điều chỉnh Khoản 16, Điều 1 Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đầu tư xây dựng cống Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân |

Công ty TNHH Kinh doanh Địa ốc Minh Thông được chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư dự án Khu dân cư Minh Thông tại phường An Phú, quận 2

Ngày 07/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1834/QĐ-UBND cho phép Công ty TNHH Kinh doanh Địa ốc Minh Thông được chuyển mục đích sử dụng đất 1.156,6m2 đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) và kết hợp với phần diện tích đất ở 7.339m2 (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH06456 do Ủy ban nhân dân quận 2 cấp ngày 17 tháng 11 năm 2016) để đầu tư dự án Khu dân cư Minh Thông tại phường An Phú, quận 2 theo Quyết định số 1397QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. Vị trí, ranh giới khu đất thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 9038/GĐ-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 20 tháng 9 năm 2017.

Trần Phát