Công ty TNHH Kinh doanh Địa ốc Minh Thông được chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư dự án Khu dân cư Minh Thông tại phường An Phú, quận 2

Ngày 07/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1834/QĐ-UBND cho phép Công ty TNHH Kinh doanh Địa ốc Minh Thông được chuyển mục đích sử dụng đất 1.156,6m2 đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) và kết hợp với phần diện tích đất ở 7.339m2 (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH06456 do Ủy ban nhân dân quận 2 cấp ngày 17 tháng 11 năm 2016) để đầu tư dự án Khu dân cư Minh Thông tại phường An Phú, quận 2 theo Quyết định số 1397QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. Vị trí, ranh giới khu đất thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 9038/GĐ-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 20 tháng 9 năm 2017.

Trần Phát