Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Dịch vụ Thể dục thể thao | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà Thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Kịch thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật |

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phát thực hiện dự án khu nhà ở tại phường Phú Hữu, quận 9

Ngày 11/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4852/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phát được sử dụng khu đất có diện tích 36.074,4m2 tại phường Phú Hữu, quận 9 để tổ chức triển khai thực hiện dự án khu nhà ở theo Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là  35.886,7m2. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 9007.ĐĐ/GĐ-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm định ngày 28 tháng 4 năm 2017.

Trần Phát