Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ | Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển ngành thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. | Thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 | Thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ | Phê duyệt điều chỉnh Khoản 16, Điều 1 Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đầu tư xây dựng cống Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân |

Công ty Cổ phần Vinafreight được thuê khu đất tại địa chỉ số 04 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7

Ngày 26/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6595/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vinafreight được thuê khu đất tại địa chỉ số 04 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 để sử dụng vào mục đích làm kho chứa hàng và khu đất tại địa chỉ số 18A đường Lưu Trọng Lư, phường Tân Thuận Đông, quận 7 để sử dụng làm văn phòng và kho chứa hàng theo hiện trạng sử dụng. Vị trí, ranh giới và diện tích khu đất được thể hiện tại bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn xây dựng Sơn Trà lập ngày 18 tháng 9 năm 2017.

Trần Phát