Công ty Cổ phần Vinafreight được thuê khu đất tại địa chỉ số 04 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7

Ngày 26/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6595/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vinafreight được thuê khu đất tại địa chỉ số 04 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 để sử dụng vào mục đích làm kho chứa hàng và khu đất tại địa chỉ số 18A đường Lưu Trọng Lư, phường Tân Thuận Đông, quận 7 để sử dụng làm văn phòng và kho chứa hàng theo hiện trạng sử dụng. Vị trí, ranh giới và diện tích khu đất được thể hiện tại bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn xây dựng Sơn Trà lập ngày 18 tháng 9 năm 2017.

Trần Phát