Thành lập Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị tại số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp | y ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 5, Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong | Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII | Kế hoạch tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 1520/QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 2003 và số 2657/QĐ-UB ngày 08 tháng 6 năm 2004 và số 3350/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2008 | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2700/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp | Đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại và căn hộ tại số 29B đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 | Duyệt Nhiệm vụ thiết kế tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi bổ sung nội dung tại Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 |

Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh

Ngày 23/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2555/QĐ-UBND về công nhận Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân làm chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, cụ thể như sau: 

1. Tên dự án: Nhà ở xã hội tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

2. Chủ đầu t­ư: Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.

3. Địa điểm, ranh giới và diện tích chiếm đất

3.1. Địa điểm: tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

3.2. Ranh giới khu đất: Ranh giới được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí do Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng - Đo đạc bản đồ C.T.M lập ngày 10 tháng 01 năm 2013:

- Phía Bắc giáp: đường An Phú Tây - Hưng Long (lộ giới 30m);

- Phía Nam giáp: khu dân cư xây dựng mới;

- Phía Đông giáp: đường dự phóng (lộ giới 14m);

- Phía Tây giáp: khu dân cư hiện hữu.

3.3. Tổng diện tích đât7.722m2.

4. Mục tiêu của­ dự án

Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê và cho thuê mua cho các đối tượng nhà ở xã hội theo quy định pháp luật phù hợp với nhu cầu đầu tư kinh doanh của chủ đầu tư và góp phần cải thiện cảnh quan kiến trúc, cải thiện môi trường sống, nâng cao hạ tầng kỹ thuật khu vực và phù hợp với định hướng phát triển nhà ở của thành phố.

5. Hình thức đầu tư

Chủ đầu tư sử dụng vốn tự có, vốn vay, vốn huy động từ tiền ứng trước của khách hàng để đầu tư xây dựng Khu nhà ở theo quy hoạch được duyệt để bán, cho thuê nhà ở xã hội cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về nhà ở phù hợp quy định của pháp luật.

Trần Phát