Công ty cổ phần Sơn - Chất dẻo sử dụng đất tại số 743/19 Hồng Bàng, phường 6, quận 6

Ngày 09/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2229/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty cổ phần Sơn - Chất dẻo sử dụng đất tại số 743/19 Hồng Bàng, phường 6, quận 6 có diện tích 1.809,2m2 để sử dụng theo hiện trạng làm kho chứa hàng. Vị trí và ranh đất được xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí số 42-4/2015 do công ty TNHH Thành Phát lập.

Trần Phát