Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Thiêm làm chủ đầu tư dự án nhà ở thấp tầng Thủ Thiêm tại Khu đô thị Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, quận 9

Ngày 11/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4857/QĐ-UBND  chấp thuận đầu tư dự án nhà ở thấp tầng Thủ Thiêm tại Khu đô thị Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, quận 9 do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Thiêm làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Nhà ở thấp tầng Thủ Thiêm tại Khu đô thị Đông Tăng Long.

2. Tên chủ đầu t­ư: Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Thiêm.

3. Địa điểm, ranh giới và diện tích chiếm đất toàn bộ dự án

3.1. Địa điểm: tại Khu đô thị mới Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, quận 9.

3.2. Ranh giới khu đất: thuộc Khu đô thị mới Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, quận 9; được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/2000 số 5895/GĐ-TNMT đã được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 18 tháng 01 năm 2012 (lập theo hợp đồng số 18238/ĐĐBĐ-CNTĐ do Trung tâm Đo đạc Bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 09 tháng 01 năm 2012), cụ thể: bao gồm 306 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Thiêm với tổng diện tích là 57.176,4 m2. (Vị trí, ranh giới và diện tích khu đất sẽ được xác định chính xác khi giao đất chính thức, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu đánh giá hiện trạng, ranh khu đất dự án).

3.3. Tổng diện tích khu đất: 20.753 m2.

4. Mục tiêu của dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng có môi trường sống thích hợp, đúng tiêu chuẩn với các tiện nghi về hạ tầng đô thị hoàn chỉnh, hiện đại; tạo thêm quỹ nhà ở và sử dụng hiệu quả giá trị kinh tế của khu đất.

5. Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng theo quy hoạch được duyệt để bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về nhà ở phù hợp quy định của pháp luật.

Trần Phát