Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải được tiếp tục sử dụng đất theo hiện trạng tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh

Ngày 05/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6309/QĐ-UBND chấp thuận gia hạn cho Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải được tiếp tục sử dụng đất theo hiện trạng tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bình Chánh lập ngày 02 tháng 12 năm 2010.

Trần Phát