Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Tân đầu tư dự án Cao ốc Thương mại, Căn hộ Tecco Đầm Sen

Ngày 14/05/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1880/QĐ-UBND về chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Tân đầu tư dự án cụ thể như sau:

1. Tên dự án đầu tư: Cao ốc Thương mại, Căn hộ Tecco Đầm Sen.

2. Mục tiêu dự án:

STT

Mục tiêu hoạt động

Mã ngành VSIC

1

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu dân cư cao cấp.

6810

3. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu dân cư cao cấp trên khu đất có diện tích 9.380,6 m2 với các chỉ tiêu quy hoạch như sau:

- Mật độ xây dựng: khối đế 37,92%, khối tháp 34,57%.

- Tầng cao xây dựng công trình: tối đa 22 tầng;

- Hệ số sử dụng đất: 7,65 lần, trong đó:

+ Hệ số sử dụng đất chức năng thương mại - dịch vụ: 1,65 lần.

+ Hệ số sử dụng đất chức năng ở: 6,0 lần.

(theo Công văn số 2477/SQHKT-QHKV2 ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc ý kiến về quy hoạch kiến trúc đối với Dự án cao ốc thương mại, căn hộ Tecco Đầm Sen tại số 04, đường Bùi Cẩm Hổ, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh).

4. Các nội dung về nhà ở:

4.1. Diện tích đất lúa, đất trồng rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần chuyển đổi mục đích sử dụng để làm dự án đầu tư xây dựng nhà ở (nếu có): Không có.

4.2. Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở tính theo đơn vị ở (căn hộ chung cư, nhà biệt thự, nhà ở riêng lẻ); tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở: phù hợp với quy định tại Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 923/HĐXD-QLKT ngày 29 tháng 9 năm 2017, Công văn số 577/HĐXD-QLKT ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng - Bộ Xây dựng.

4.3. Việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, diện tích để xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong khu vực dự án:

- Nhà đầu tư có trách nhiệm liên hệ Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, và các cơ quan chuyên ngành để được thỏa thuận đấu nối, hướng dẫn thực hiện các công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, cấp, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng công cộng, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc …) theo đúng quy hoạch được duyệt; đảm bảo kết nối hệ thống hạ tầng của dự án với hệ thống hạ tầng công cộng của khu vực nhằm đảm bảo giao thông cho cư dân của dự án.

- Về diện tích để xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong khu vực dự án: Đảm bảo bố trí diện tích chỗ để xe phù hợp với quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế hiện hành, đáp ứng quy mô dân số toàn dự án và yêu cầu phục vụ khu thương mại, dịch vụ, công trình công cộng của dự án. Tổ chức giao thông tiếp cận công trình không gây ảnh hưởng đến giao thông khu vực.

- Nhà đầu tư phải lưu ý các ý kiến của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 10108/SGTVT-KT ngày 23 tháng 6 năm 2017 khi thực hiện các bước tiếp theo để đầu tư dự án.

4.4. Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo quy định của Luật Nhà ở; phương án quản lý hoặc bàn giao cho địa phương các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng:

- Về điều tiết nhà ở xã hội: nộp bằng tiền vào ngân sách thành phố theo quy định tại Khoản 2 Điều 5, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

-   Phương án quản lý hoặc bàn giao cho địa phương các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng: sau khi hoàn chỉnh đồng bộ phần hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ hoàn công và kiểm định chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng, đồng thời có trách nhiệm quản lý, bảo trì đến khi bàn giao cho cơ quan chuyên ngành để quản lý theo quy định.

4.5. Trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án và xây dựng các công trình hạ tầng xã hội của dự án:

- Hạng mục sinh hoạt cộng đồng nằm trong khối đế chung cư:

+ Chủ đầu tư bố trí hạng mục khu sinh hoạt cộng đồng nằm trong khối đế chung cư, đảm bảo diện tích phù hợp tiêu chuẩn hiện hành.

+ Hạng mục khu sinh hoạt cộng đồng thuộc sở hữu chung của cộng đồng dân cư, Chủ đầu tư có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh và quản lý, bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 và tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.

- Hạng mục nhà giữ trẻ:

+ Căn cứ Công văn số 3442/UBND-ĐT ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về các tiêu chí xây dựng của trường, nhóm lớp mầm non áp dụng chung trên địa bàn Thành phố, hạng mục nhà giữ trẻ được bố trí trong khối đế chung cư, đảm bảo diện tích phù hợp theo tiêu chuẩn hiện hành.

+ Chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạng mục nhà giữ trẻ, tổ chức quản lý kinh doanh theo đúng quy định pháp luật và đưa vào sử dụng phục vụ cộng đồng dân cư theo đúng chức năng công trình.

5. Địa điểm thực hiện dự án: số 04, đường Bùi Cẩm Hổ, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (Tờ bản đồ số 2, thửa số 403, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q553912, số vào sổ OO/1a QSDĐ/3623/UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 10 năm 2000).

6. Diện tích mặt đất sử dụng: 9.380,6m2 (theo bản đồ hiện trạng số 9328.ĐĐ/GĐ-TNMT do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đo đạc Phan Gia lập ngày 18 tháng 6 năm 2018 và được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 04 tháng 7 năm 2018).

Trần Phát