Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn làm chủ đầu tư Khu nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9

Ngày 11/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4861/QĐ-UBND chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Khu nhà ở.

2. Tên chủ đầu t­ư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn.

3. Địa điểm, ranh giới và diện tích chiếm đất toàn bộ dự án

3.1. Địa điểm: tại phường Phước Long B, quận 9.

3.2. Ranh giới khu đất:

Theo bản đồ hiện trạng vị trí khu đất do Đoàn đo đạc bản đồ lập ngày 26 tháng 10 năm 2004 và được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt số 18925/GĐ-TNMT ngày 09 tháng 11 năm 2004, ranh giới khu đất tiếp giáp như sau:

- Đông Bắc: giáp đường số 147.

- Đông Nam: giáp khu dân cư hiện hữu và đường Tăng Nhơn Phú.

- Tây Bắc: giáp khu dân cư hiện hữu.

- Tây Nam: giáp khu dân cư hiện hữu và Khu Ký túc xá của Trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh.

3.3.Tổng diện tích khu đất: 17.184,5 m2.

4. Mục tiêu của dự án

Xây dựng khu nhà ở có môi trường sống thích hợp, đúng tiêu chuẩn với các tiện nghi về hạ tầng đô thị hoàn chỉnh, hiện đại và các dịch vụ liên quan, đáp ứng nhu cầu mua nhà ở của người dân, kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho khu vực xung quanh, tạo thêm quỹ nhà ở và sử dụng hiệu quả giá trị kinh tế của khu đất.

5. Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư đầu tư xây dựng khu nhà ở theo quy hoạch được duyệt để bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về nhà ở phù hợp quy định của pháp luật.

Trần Phát