Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Dịch vụ Thể dục thể thao | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà Thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Kịch thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật |

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn làm chủ đầu tư Khu nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9

Ngày 11/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4861/QĐ-UBND chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Khu nhà ở.

2. Tên chủ đầu t­ư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn.

3. Địa điểm, ranh giới và diện tích chiếm đất toàn bộ dự án

3.1. Địa điểm: tại phường Phước Long B, quận 9.

3.2. Ranh giới khu đất:

Theo bản đồ hiện trạng vị trí khu đất do Đoàn đo đạc bản đồ lập ngày 26 tháng 10 năm 2004 và được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt số 18925/GĐ-TNMT ngày 09 tháng 11 năm 2004, ranh giới khu đất tiếp giáp như sau:

- Đông Bắc: giáp đường số 147.

- Đông Nam: giáp khu dân cư hiện hữu và đường Tăng Nhơn Phú.

- Tây Bắc: giáp khu dân cư hiện hữu.

- Tây Nam: giáp khu dân cư hiện hữu và Khu Ký túc xá của Trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh.

3.3.Tổng diện tích khu đất: 17.184,5 m2.

4. Mục tiêu của dự án

Xây dựng khu nhà ở có môi trường sống thích hợp, đúng tiêu chuẩn với các tiện nghi về hạ tầng đô thị hoàn chỉnh, hiện đại và các dịch vụ liên quan, đáp ứng nhu cầu mua nhà ở của người dân, kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho khu vực xung quanh, tạo thêm quỹ nhà ở và sử dụng hiệu quả giá trị kinh tế của khu đất.

5. Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư đầu tư xây dựng khu nhà ở theo quy hoạch được duyệt để bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về nhà ở phù hợp quy định của pháp luật.

Trần Phát