Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 6151/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 11 | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 5 | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 2 | Bổ sung Danh mục vị trí việc làm Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn | Kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công được thành lập tại Điều 1 Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 | Thành lập Ban Tổ chức hội thảo quốc tế “Định hướng Quy hoạch và Phát triển cây xanh, công viên và chiếu sáng các quận nội thành, giai đoạn 2019 – 2025” | Thành lập Hội đồng (gồm 23 thành viên) và Tổ giúp việc (gồm 14 thành viên) Hội đồng thẩm định Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 | Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII |

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp - thương mại Củ Chi đầu tư dự án Cửa hàng kinh doanh xăng số 17

Ngày 14/05/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1878/QĐ-UBND về chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp - thương mại CChi đầu tư dự án cụ thể như sau:

1. Tên dự án đầu tư: CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU SỐ 17.

2. Mục tiêu dự án:

Stt

Mục tiêu dự án

Mã ngành kinh tế Việt Nam

Mã CPC

1

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

4730

 

3. Quy mô đầu tư: Dung tích bể chứa 50 m3 (Quy mô đầu tư thực hiện theo quy định tại Giấy phép xây dựng và Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu do Cơ quan có thẩm quyền cấp).

4. Địa điểm thực hiện dự án: thửa đất số 106, tờ bản đồ số 46, đường Nguyễn Văn Khạ, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Diện tích mặt đất sử dụng: 1.316,4 m2 (vị trí, ranh giới khu đất thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 121882/ĐĐBĐ do Trung tâm Đo đạc Bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 16 tháng 6 năm 2016; đối với phần diện tích nằm trong lộ giới đường, thuộc ranh qui hoạch phải đảm bảo sử dụng đúng quy hoạch được duyệt).

Trần Phát