Công nhận Trường Trung học cơ sở Bình Lợi Trung, quận Bình Thạnh đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2021.

Ngày 08/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1883/QĐ-UBND công nhận Trường Trung học cơ sở Bình Lợi Trung, quận Bình Thạnh đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2021.

Trần Phát