Thành lập Hội Luật gia huyện Củ Chi | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 | Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019” | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cấp thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND về hành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 |

Công nhận quyền sử dụng 2.027 m2 đất cho Dòng Mến Thánh giá Gò Vấp - Cộng Đoàn Tân Hiệp

Ngày 07/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3267/QĐ-UBND công nhận quyền sử dụng 2.027 m2 đất thuộc một phần thửa số 108, 100, 107, nay thuộc thửa chính thức 136, tờ bản đồ số 46 – Bộ địa chính xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn (theo tài liệu năm 2004) cho Dòng Mến Thánh giá Gò Vấp - Cộng Đoàn Tân Hiệp với nội dung như sau:

- Mục đích sử dụng: Cơ sở tôn giáo.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài.

- Vị trí, ranh giới khu đất được thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 68637/CN-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 10 tháng 5 năm 2018.

- Đối với phần diện tích 19,7 m2 thuộc phạm vi lộ giới, Dòng Mến Thánh giá Gò Vấp - Cộng Đoàn Tân Hiệp được tạm sử dụng theo hiện trạng cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch và phải chấp hành giải tỏa theo quy định khi Nhà nước yêu cầu.

Trần Phát