Công nhận quyền sử dụng 2.027 m2 đất cho Dòng Mến Thánh giá Gò Vấp - Cộng Đoàn Tân Hiệp

Ngày 07/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3267/QĐ-UBND công nhận quyền sử dụng 2.027 m2 đất thuộc một phần thửa số 108, 100, 107, nay thuộc thửa chính thức 136, tờ bản đồ số 46 – Bộ địa chính xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn (theo tài liệu năm 2004) cho Dòng Mến Thánh giá Gò Vấp - Cộng Đoàn Tân Hiệp với nội dung như sau:

- Mục đích sử dụng: Cơ sở tôn giáo.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài.

- Vị trí, ranh giới khu đất được thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 68637/CN-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 10 tháng 5 năm 2018.

- Đối với phần diện tích 19,7 m2 thuộc phạm vi lộ giới, Dòng Mến Thánh giá Gò Vấp - Cộng Đoàn Tân Hiệp được tạm sử dụng theo hiện trạng cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch và phải chấp hành giải tỏa theo quy định khi Nhà nước yêu cầu.

Trần Phát