Thành lập Hội Luật gia huyện Củ Chi | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 | Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019” | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cấp thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND về hành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 |

Công nhận quyền sử dụng 1.199,7 m2 đất tại số 5/15C đường Lê Thị Hà, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn

Ngày 07/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3266/QĐ-UBND công nhận quyền sử dụng 1.199,7 m2 đất tại số 5/15C đường Lê Thị Hà, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thuộc thửa số 281, tờ bản đồ số 9 - Bộ địa chính thị trấn Hóc Môn (theo tài liệu năm 2005) cho Giáo xứ Hóc Môn . Vị trí, ranh giới khu đất được thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 68663.KD/CN-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 24 tháng 5 năm 2018.

Trần Phát