Công nhận quyền sử dụng đất tôn giáo cho Nhà thờ Tân Trang tại số 32 đường Tân Xuân, phường 8, quận Tân Bình.

Ngày 15/07/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2989/QĐ-UBND về công nhận quyền sử dụng đất tôn giáo cho Nhà thờ Tân Trang tại số 32 đường Tân Xuân, phường 8, quận Tân Bình.

Trần Phát