Công nhận quyền sử dụng đất cho Tịnh xá Ngọc Diệp

Ngày 04/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3740/QĐ-UBND công nhận quyền sử dụng đất cho Tịnh xá Ngọc Diệp, khu đất có diện tích 353,9m2, thuộc thửa đất số 49, tờ bản đồ số 25, Bộ địa chính phường 8, quận 3 (theo tài liệu năm 2001); địa chỉ tại số 81, đường Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3. Vị trí ranh giới khu đất được thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 68629-KĐ/CN-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 08 tháng 5 năm 2018.

Trần Phát