Công nhận quyền sử dụng đất cho Phân viện điều tra, quy hoạch rừng Nam Bộ (thuộc Viện Điều tra, quy hoạch rừng- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Ngày 22/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2510/QĐ-UBND công nhận quyền sử dụng đất cho Phân viện điều tra, quy hoạch rừng Nam Bộ (thuộc Viện Điều tra, quy hoạch rừng- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), khu đất có diện tích 409,59m2, thuộc thửa số 17, tờ bản đồ số 8, bộ địa chính phường 7, quận Tân Bình. Vị trí, ranh giới theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 8769-ĐĐ/CN-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 14 tháng 6 năm 2016.

Trần Phát