Thành lập Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị tại số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp | y ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 5, Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong | Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII | Kế hoạch tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 1520/QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 2003 và số 2657/QĐ-UB ngày 08 tháng 6 năm 2004 và số 3350/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2008 | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2700/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp | Đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại và căn hộ tại số 29B đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 | Duyệt Nhiệm vụ thiết kế tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi bổ sung nội dung tại Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 |

Công nhận quyền sử dụng đất cho Phân viện điều tra, quy hoạch rừng Nam Bộ (thuộc Viện Điều tra, quy hoạch rừng- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Ngày 22/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2510/QĐ-UBND công nhận quyền sử dụng đất cho Phân viện điều tra, quy hoạch rừng Nam Bộ (thuộc Viện Điều tra, quy hoạch rừng- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), khu đất có diện tích 409,59m2, thuộc thửa số 17, tờ bản đồ số 8, bộ địa chính phường 7, quận Tân Bình. Vị trí, ranh giới theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 8769-ĐĐ/CN-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 14 tháng 6 năm 2016.

Trần Phát