Nhiệm vụ thiết kế tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Thủ Thiêm 4 - thành phố Hồ Chí Minh | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nữ trí thức thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp Rạch Lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ | Hệ số điều chỉnh giá bán, giá thu tiền sử dụng đất tái định cư của Dự án Cống kiểm soát triều Phú Xuân, huyện Nhà Bè | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Đình Giao Khẩu, Quận 12 | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư An Hòa (Tắc Ráng tổ 27, 28), xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng Trường Tiểu học Hưng Long, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh | Hệ số điều chỉnh giá bán, giá thu tiền sử dụng đất tái định cư của Dự án xây dựng kiên cố tuyến kè bảo vệ khu dân cư ấp Bình Mỹ và ấp Bình Trường, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư An Hòa (đoạn từ kè Bà Tổng đến ngã ba sông Soài Rạp), xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng kè kiên cố ven sông Soài Rạp |

Công nhận quyền sử dụng đất cho Giáo xứ Minh Đức tại số 10, đường 154, khu phố 3, phường Tân Phú, quận 9

Ngày 23/8/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3580/QĐ-UBND về công nhận quyền sử dụng đất cho Giáo xứ Minh Đức tại số 10, đường 154, khu phố 3, phường Tân Phú, quận 9, nội dung cụ thể như sau:

1. Công nhận quyền sử dụng 4.846,8m2 tại số 10 đường 154, khu phố 3, phường Tân Phú, Quận 9 cho Giáo xứ Minh Đức với hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất lâu dài.

- Đối với phần diện tích 599,2m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới: Tạm thời cho Giáo xứ Minh Đức sử dụng theo hiện trạng cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch.

- Vị trí ranh giới khu đất được thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 68534/CN-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 06 tháng 12 năm 2017.

2. Giáo xứ Minh Đức phải đăng ký quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân phường Tân Phú, Quận 9. Chấp hành nghiêm những quy định của pháp Luật Đất đai.

3. Các cơ quan có trách nhiệm thực hiện:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết: Ký cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho Giáo xứ Minh Đức theo quy định. Theo dõi cập nhật hồ sơ địa chính theo quy định.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố: Có trách nhiệm đưa quyết định này lên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Tùng Khang