Công nhận quyền sử dụng đất cho chùa Thiên Phước tại số 391B, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1

Ngày 18/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6489/QĐ-UBND công nhận quyền sử dụng đất cho chùa Thiên Phước tại số 391B, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1. Vị trí ranh giới khu đất theo bản đồ hiện trạng vị trí số 68510CN-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 18 tháng 10 năm 2017.

Trần Phát