Công nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Phước Quang,

Ngày 04/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3741/QĐ-UBND công nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Phước Quang, khu đất có diện tích 200,7m2, thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 27, Bộ địa chính phường 11, quận 3 (theo tài liệu năm 2001); địa chỉ tại số 159/67, đường Trần Văn Đang, phường 11, quận 3. Vị trí ranh giới khu đất được thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 68612/CN-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 11 tháng 4 năm 2018.

Trần Phát