Công nhận huyện Hóc Môn đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018

Ngày 06/05/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1721/QĐ-UBND về công nhận huyện Hóc Môn đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 như sau:

- Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt chuẩn.

- Phổ cập giáo dục tiểu học đạt chuẩn mức độ 3.

- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt chuẩn mức độ 3.

- Phổ cập giáo dục trung học đạt chuẩn.

- Xóa mù chữ đạt chuẩn mức độ 2.

Trần Phát