Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ | Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển ngành thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. | Thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 | Thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ | Phê duyệt điều chỉnh Khoản 16, Điều 1 Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đầu tư xây dựng cống Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân |

Công nhận cho Ngân hàng Chính sách xã hội được tiếp tục quản lý, sử dụng khu đất tại Tỉnh lộ 8, khu phố 2, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi

Ngày 27/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6229/QĐ-UBND công nhận cho Ngân hàng Chính sách xã hội được tiếp tục quản lý, sử dụng khu đất diện tích 397,9m2 tại số 02, Tỉnh lộ 8, khu phố 2, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi để sử dụng theo hiện trạng làm Văn phòng giao dịch. Vị trí, ranh giới khu đất thể hiện theo Bản đồ hiện trạng vị trí do Trung tâm Đo đạc bản đồ lập ngày 27 tháng 3 năm 2017 và sẽ được xác định chính xác khi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt theo quy định.

Trần Phát