Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Dịch vụ Thể dục thể thao | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà Thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Kịch thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật |

Công nhận cho Ngân hàng Chính sách xã hội được tiếp tục quản lý, sử dụng 02 khu đất trên địa bàn quận 8, huyện Bình Chánh theo hiện trạng

Ngày 31/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5807/QĐ-UBND công nhận cho Ngân hàng Chính sách xã hội được tiếp tục quản lý, sử dụng 02 khu đất trên địa bàn quận 8, huyện Bình Chánh theo hiện trạng làm Văn phòng giao dịch với hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất và thu tiền thuê đất hàng năm; diện tích, vị trí khu đất và thời hạn sử dụng đất như sau:

1. Khu đất tại số 1495 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8:

- Diện tích: 146,1m2 thuộc một phần thửa số 73 và đường đi, tờ bản đồ số 6, bộ địa chính phường 6, quận 18 (theo tài liệu năm 2002). Vị trí, ranh giới khu đất theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 122854-5/ĐĐBĐ do Trung tâm Đo đạc bản đồ lập ngày 15 tháng 02 năm 2017 và sẽ được xác định chính xác khi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt theo quy định.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2010.

2. Khu đất tại số B2/20 Trịnh Như Khuê, ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh:

- Diện tích: 177m2 thuộc một phần các thửa 139 và 141, tờ bản đồ số 26, bộ địa chính xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh (theo tài liệu năm 2004). Vị trí, ranh giới khu đất theo Bản đồ Hiện trạng vị trí số 122854-12/ĐĐBĐ do Trung tâm Đo đạc bản đồ lập ngày 27 tháng 3 năm 2017 và sẽ được xác định chính xác khi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt theo quy định.

- Thời hạn sử dụng đất: Hàng năm, kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2012 cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch. Khi Nhà nước thực hiện quy hoạch, Ngân hàng Chính sách xã hội phải chấp hành giải tỏa theo quy định.

Trần Phát