Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3425/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học Đống Đa, quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3426/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học An Lạc 3, quận Bình Tân đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, Quận 10 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3428/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3437/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây - Linh Chiểu, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3438/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Xóm Mới 2, phường Phước Long B, Quận 9 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3439/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Hồ Văn Tư, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3440/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu biệt thự Làng Đại học, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3455/QĐ-UBND về cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 5087/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3086/QĐ-UBND về duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm điều hành đô thị thông minh |

Công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi

Ngày 23/6/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2271/QĐ-UBND về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, cụ thể như sau:

- Tên gọi: Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi.

- Trụ sở: số 175 đường Tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tôn chỉ, mục đích: Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ từ thiện hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ người cao tuổi trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi.

- Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thị trấn Củ Chi.

Lê Tùng