Chuyển nhượng toàn bộ Dự án Khu văn phòng - thương mại - dịch vụ - căn hộ ở - khách sạn 6 sao và văn phòng khách sạn do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư

Ngày 10/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5210/QĐ-UBND về việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án Khu văn phòng - thương mại - dịch vụ - căn hộ ở - khách sạn 6 sao và văn phòng khách sạn do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư, nội dung như sau:

- Diện tích đất phù hợp quy hoạch: 8.537,1m2;

- Tầng cao: 46-55 tầng (06 hầm + lửng kỹ thuật tại hầm 2 + 46 đến 55 tầng + tầng kỹ thuật thang máy);

- Chiều cao công trình: 235,75m;

- Mật độ xây dựng: khối đế: 58,99%; khối tháp: 34,64%;

- Hệ số sử dụng đất: 15,94 lần;

Lê Tùng