Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị tại số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp

Ngày 26/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2663/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị tại số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp của Công ty Cổ phần Da giày Sagoda, cụ htể như sau:

1. Tên dự án đầu tư: Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị.

2. Mục tiêu dự án:

STT

Mục tiêu hoạt động

Mã ngành

theo VSIC

Mã CPC

1

Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị

6810

 

3. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị trên khu đất có diện tích 25.640 m2; trong đó diện tích đất phù hợp quy hoạch để xây dựng công trình là 25.088,3 m2 với cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu hoạch như sau:

- Cơ cấu sử dụng đất: Đất xây dựng công trình: 12.500 m2; đất giao thông, sân bãi: 10.500,3 m2; đất cây xanh, bồn hoa: 2.538 m2.

- Các chỉ tiêu quy hoạch: mật độ xây dựng: 50%; hệ số sử dụng đất: 2,0; tầng cao: tối đa 04 tầng (theo QCVN 03:2012/BXD).

(theo Công văn số 2235/SQHKT-QHKV2 ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng - phương án kiến trúc công trình Trung tâm thương mại dịch vụ - siêu thị tại khu đất số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp).

4. Địa điểm thực hiện dự án: số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Diện tích mặt đất sử dụng: 25.640 m2 (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00233/2aQSDĐ/5074/UB ngày 23 tháng 12 năm 2002 do Ủy ban nhân dân thành phố cấp); trong đó diện tích đất phù hợp quy hoạch để xây dựng công trình là 25.088,3 m2.

Trần Phát