Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Dịch vụ Thể dục thể thao | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà Thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Kịch thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật |

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị tại số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp

Ngày 26/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2663/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị tại số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp của Công ty Cổ phần Da giày Sagoda, cụ htể như sau:

1. Tên dự án đầu tư: Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị.

2. Mục tiêu dự án:

STT

Mục tiêu hoạt động

Mã ngành

theo VSIC

Mã CPC

1

Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị

6810

 

3. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị trên khu đất có diện tích 25.640 m2; trong đó diện tích đất phù hợp quy hoạch để xây dựng công trình là 25.088,3 m2 với cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu hoạch như sau:

- Cơ cấu sử dụng đất: Đất xây dựng công trình: 12.500 m2; đất giao thông, sân bãi: 10.500,3 m2; đất cây xanh, bồn hoa: 2.538 m2.

- Các chỉ tiêu quy hoạch: mật độ xây dựng: 50%; hệ số sử dụng đất: 2,0; tầng cao: tối đa 04 tầng (theo QCVN 03:2012/BXD).

(theo Công văn số 2235/SQHKT-QHKV2 ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng - phương án kiến trúc công trình Trung tâm thương mại dịch vụ - siêu thị tại khu đất số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp).

4. Địa điểm thực hiện dự án: số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Diện tích mặt đất sử dụng: 25.640 m2 (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00233/2aQSDĐ/5074/UB ngày 23 tháng 12 năm 2002 do Ủy ban nhân dân thành phố cấp); trong đó diện tích đất phù hợp quy hoạch để xây dựng công trình là 25.088,3 m2.

Trần Phát