Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh Ô tô Việt Nam chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi

Ngày 09/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5319/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh Ô tô Việt Nam chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi để đầu tư xây dựng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 8895.ĐĐ/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 28 tháng 12 năm 2016.

Trần Phát