Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đức Khải được sử dụng, khai thác kinh doanh nhà trẻ thuộc block B2, khu thương mại dịch vụ và nhà trẻ thuộc block B4 thuộc Dự án Khu tái định cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ - quận 7

Ngày 03/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5185/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đức Khải được sử dụng, khai thác kinh doanh nhà trẻ thuộc block B2, khu thương mại dịch vụ và nhà trẻ thuộc block B4 thuộc Dự án Khu tái định cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ - quận 7. Khu thương mại dịch vụ và nhà trẻ thuộc block B4 sử dụng chung trên diện tích khu đất 4.524,8m2 thuộc thửa số 73 tờ bản đồ số 31. Vị trí, ranh giới khu đất thể hiện tại bản đồ hiện trạng vị trí số 35138/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 14 tháng 4 năm 2011. Nhà trẻ thuộc block B2 sử dụng chung trên diện tích khu đất 7872,7m2 thuộc thửa số 76 tờ bản đồ số 31.Vị trí, ranh giới khu đất thể hiện tại bản đồ hiện trạng vị trí số 35138/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 14 tháng 4 năm 2011.

Trần Phát