Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn nhiệm kỳ III (2016 - 2021) | Quy chế phối hợp tổ chứcthực hiện cưỡng chế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội | Đề cương, nhiệm vụ Chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. | Kiện toàn nhân sự Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Tổ công tác thi hành Luật hộ tịch trên địa bàn Thành phố | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần xây dựng thô, vật liệu xây dựng và ngoại thất của công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp thuộc thành phố | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3638/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến nhánh sân bay Tân Sơn Nhất (tuyến metro số 4b-1) | Triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam | Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão, bão mạnh - rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào thành phố. |

Chấp thuận cho Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp được tiếp tục sử dụng đất tại Âu Dương Lân phường 2, quận 8 (Khu A)

Ngày 28/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6238/QĐ-UBND chấp thuận cho Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp được tiếp tục sử dụng đất tại số 313 Âu Dương Lân phường 2, quận 8 (Khu A) với diện tích 26.123,8m2 đất thuộc thửa 09 tờ bản đồ số 56 bộ địa chính phường 2, quận 8 (theo tài liệu năm 2002) để sử dụng làm bệnh viện. Vị trí, ranh giới khu đất thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 9076/ĐĐ-CN-TNMT do Trung tâm Đo đạc bản đồ lập ngày 16 tháng 6 năm 2017, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 26 tháng 6 năm 2017.

Trần Phát