Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Chấp thuận đầu tư dự án chung cư kết hợp thương mại - dịch vụ tại số 184 đường Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6

Ngày 10/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5344/QĐ-UBND chấp thuận đầu tư dự án chung cư kết hợp thương mại - dịch vụ tại số 184 đường Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6 do Công ty TNHH Gotec Việt Nam làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Chung cư kết hợp thương mại - dịch vụ SAIGON ASIANA.

 2. Chủ đầu t­ư : Công ty TNHH Gotec Việt Nam.

 3. Địa điểm, ranh giới và diện tích chiếm đất toàn bộ dự án

 3.1. Địa điểm: tại số 184 đường Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6.

 3.2. Ranh giới khu đất: theo bản đồ hiện trạng vị trí do Công ty TNHH  Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng - Đo Đạc Mạnh Cường, một phần thửa đất số 2, tờ bản đồ thứ 37, phường 10, quận 6 với ranh giới của khu đất như sau:

+ Phía Đông: giáp khu dân cư, phía đông bắc là chung cư hiện hữu;

+ Phía Tây: giáp đường Trần Văn Kiểu;

+ Phía Nam: giáp khu dân cư hiện hữu;

+ Phía Bắc: giáp với khu dân cư, tiếp cận Thảo Đường Thiền tự.

3.3. Tổng diện tích khu đất (phù hợp quy hoạch): 4.275,1 m2

(Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về pháp lý ranh đất dự án và các pháp lý liên quan đến thỏa thuận bồi thường khu đất thực hiện dự án).

4. Mục tiêu của dự án

Xây dựng khu dân cư hiện đại, đạt chất lượng, mỹ quan, đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho khu vực xung quanh, thân thiện với môi trường, góp phần phát triển đô thị của thành phố nói chung và quận quận 6 nói riêng.

5. Hình thức đầu tư

Chủ đầu tư đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng theo quy hoạch được duyệt để bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về nhà ở phù hợp quy định của pháp luật.

Trần Phát