Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10 | Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động | Kiện toàn Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên được thuê đất tại phường 2, quận 6 và phường 5, quận 8 | Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2018 - 2022) | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) | Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Ủy quyền và kiện toàn Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố về cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần nội dung triển lãm và nội thất công trình của Dự án công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kiện toàn nhân sự Nhóm công tác liên ngành thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm |

Chấp thuận đầu tư dự án chung cư kết hợp thương mại - dịch vụ tại số 184 đường Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6

Ngày 10/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5344/QĐ-UBND chấp thuận đầu tư dự án chung cư kết hợp thương mại - dịch vụ tại số 184 đường Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6 do Công ty TNHH Gotec Việt Nam làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Chung cư kết hợp thương mại - dịch vụ SAIGON ASIANA.

 2. Chủ đầu t­ư : Công ty TNHH Gotec Việt Nam.

 3. Địa điểm, ranh giới và diện tích chiếm đất toàn bộ dự án

 3.1. Địa điểm: tại số 184 đường Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6.

 3.2. Ranh giới khu đất: theo bản đồ hiện trạng vị trí do Công ty TNHH  Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng - Đo Đạc Mạnh Cường, một phần thửa đất số 2, tờ bản đồ thứ 37, phường 10, quận 6 với ranh giới của khu đất như sau:

+ Phía Đông: giáp khu dân cư, phía đông bắc là chung cư hiện hữu;

+ Phía Tây: giáp đường Trần Văn Kiểu;

+ Phía Nam: giáp khu dân cư hiện hữu;

+ Phía Bắc: giáp với khu dân cư, tiếp cận Thảo Đường Thiền tự.

3.3. Tổng diện tích khu đất (phù hợp quy hoạch): 4.275,1 m2

(Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về pháp lý ranh đất dự án và các pháp lý liên quan đến thỏa thuận bồi thường khu đất thực hiện dự án).

4. Mục tiêu của dự án

Xây dựng khu dân cư hiện đại, đạt chất lượng, mỹ quan, đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho khu vực xung quanh, thân thiện với môi trường, góp phần phát triển đô thị của thành phố nói chung và quận quận 6 nói riêng.

5. Hình thức đầu tư

Chủ đầu tư đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng theo quy hoạch được duyệt để bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về nhà ở phù hợp quy định của pháp luật.

Trần Phát