Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10 | Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động | Kiện toàn Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên được thuê đất tại phường 2, quận 6 và phường 5, quận 8 | Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2018 - 2022) | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) | Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Ủy quyền và kiện toàn Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố về cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần nội dung triển lãm và nội thất công trình của Dự án công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kiện toàn nhân sự Nhóm công tác liên ngành thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm |

Bổ sung điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam - Slovakia tại số 31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1

Ngày 05/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4730/QĐ-UBND bổ sung điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án quy định tại Điều 3 Quyết định số 5979/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận cho Nhà đầu tư CZ Slovakia, A.S được thực hiện dự án Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam - Slovakia tại số 31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 như sau:

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án có trách nhiệm đảm bảo thực hiện đúng các nội dung đã cam kết hỗ trợ cho Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh (tại Văn bản số FST/2017/ADM/010 ngày 17 tháng 7 năm 2017 và số CZ 03-07-17/31LD ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Công ty TNHH CZ Slovakia Việt Nam) và đúng theo nội dung Bản thỏa thuận hỗ trợ, bồi thường sẽ được ký kết giữa Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh và Công ty CZ Slovakia Việt Nam trong việc thực hiện di dời và bàn giao mặt bằng dự án tại số 31 đường Lê Duẩn, quận 1; trong đó, phải bảo đảm các nội dung chính gồm:

+ Bàn giao cho Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh sử dụng một phần diện tích của tòa nhà sau khi xây xong (hạng mục và diện tích cụ thể thực hiện theo Biên bản đồng ý về diện tích được ký kết ngày 17 tháng 7  năm 2017 giữa hai bên và Bản thỏa thuận hỗ trợ, bồi thường sẽ được ký kết sau đó).

+ Tổ chức kinh tế thực hiện dự án cam kết hỗ trợ cho Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh chi trả phần chênh lệch giữa chi phí quản lý  hàng tháng mà Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh phải trả khi sử dụng phần diện tích do Tổ chức kinh tế thực hiện dự án bàn giao với phần chi phí quản lý ngân sách cấp theo định mức, ứng với phần diện tích Liên hiệp quản lý và sử dụng như Công ty CZ Slovakia Việt Nam đã ghi trong Văn bản số FST/2017/ADM/010 ngày 17 tháng 7 năm 2017 trong suốt thời gian thực hiện dự án.

+ Tổ chức kinh tế thực hiện dự án sẽ hỗ trợ chi phí di dời và bố trí cho Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh mặt bằng tạm thời cho đến khi công trình tại số 31 Lê Duẩn được hoàn thành và đưa vào hoạt động.”

- Các nội dung khác, không đề cập vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 5979/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam - Slovakia của Công ty TNHH CZ Slovakia Việt Nam.

- Quyết định này là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 5979/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam - Slovakia của Công ty TNHH CZ Slovakia Việt Nam.

Trần Phát