Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Bổ sung điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam - Slovakia tại số 31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1

Ngày 05/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4730/QĐ-UBND bổ sung điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án quy định tại Điều 3 Quyết định số 5979/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận cho Nhà đầu tư CZ Slovakia, A.S được thực hiện dự án Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam - Slovakia tại số 31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 như sau:

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án có trách nhiệm đảm bảo thực hiện đúng các nội dung đã cam kết hỗ trợ cho Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh (tại Văn bản số FST/2017/ADM/010 ngày 17 tháng 7 năm 2017 và số CZ 03-07-17/31LD ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Công ty TNHH CZ Slovakia Việt Nam) và đúng theo nội dung Bản thỏa thuận hỗ trợ, bồi thường sẽ được ký kết giữa Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh và Công ty CZ Slovakia Việt Nam trong việc thực hiện di dời và bàn giao mặt bằng dự án tại số 31 đường Lê Duẩn, quận 1; trong đó, phải bảo đảm các nội dung chính gồm:

+ Bàn giao cho Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh sử dụng một phần diện tích của tòa nhà sau khi xây xong (hạng mục và diện tích cụ thể thực hiện theo Biên bản đồng ý về diện tích được ký kết ngày 17 tháng 7  năm 2017 giữa hai bên và Bản thỏa thuận hỗ trợ, bồi thường sẽ được ký kết sau đó).

+ Tổ chức kinh tế thực hiện dự án cam kết hỗ trợ cho Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh chi trả phần chênh lệch giữa chi phí quản lý  hàng tháng mà Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh phải trả khi sử dụng phần diện tích do Tổ chức kinh tế thực hiện dự án bàn giao với phần chi phí quản lý ngân sách cấp theo định mức, ứng với phần diện tích Liên hiệp quản lý và sử dụng như Công ty CZ Slovakia Việt Nam đã ghi trong Văn bản số FST/2017/ADM/010 ngày 17 tháng 7 năm 2017 trong suốt thời gian thực hiện dự án.

+ Tổ chức kinh tế thực hiện dự án sẽ hỗ trợ chi phí di dời và bố trí cho Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh mặt bằng tạm thời cho đến khi công trình tại số 31 Lê Duẩn được hoàn thành và đưa vào hoạt động.”

- Các nội dung khác, không đề cập vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 5979/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam - Slovakia của Công ty TNHH CZ Slovakia Việt Nam.

- Quyết định này là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 5979/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam - Slovakia của Công ty TNHH CZ Slovakia Việt Nam.

Trần Phát