Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực Quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh

Ngày 11/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3955/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực Quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh với nội dung chính như sau:

Nội dung

Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố

 

Điều chỉnh

Thời gian thực hiện:

2003 - 2017

2003 - 2020

Tổ chức thực hiện

1. Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 5390/QĐ-UB ngày 11 tháng 12 năm 2003 và Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Trách nhiệm Chủ đầu tư: Đôn đốc đơn vị thi công và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công công trình theo kế hoạch và đúng tiến độ dự án được duyệt, tránh kéo dài thời gian thực hiện dự án gây phát sinh tăng chi phí.

Trần Phát