Điều chỉnh Quyết định số 4373/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ngày 01/7/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2351/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4373/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của  Ủy ban nhân dân Thành phố về chấp thuận đầu tư dự án Cao ốc văn phòng và Căn hộ Cecico 135 Tower tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức  do Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh làm chủ đầu tư. Quyết định này là một phần không tách rời của Quyết định số 4373/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Lê Tùng