Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9

Ngày 06/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4942/QĐ-UBND duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9, với các nội dung chính như sau:

1. Địa điểm, vị trí, ranh giới và diện tích khu vực quy hoạch:

- Địa điểm: Khu nhà ở tại phường Phú Hữu, quận 9.

- Vị trí và ranh giới khu vực quy hoạch:

+ Phía Đông: giáp khu công nghiệp Phú Hữu.

+ Phía Tây: giáp khu dân cư phía Đông đường Gò Cát và khu công nghiệp Phú Hữu.

+ Phía Nam: giáp khu công nghiệp Phú Hữu.

+ Phía Bắc: giáp khu dân cư thương mại Gò Trang.

- Diện tích khu vực lập quy hoạch: 211.870,8 m² (theo bản đồ hiện trạng vị trí số 43603/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 18 tháng 4 năm 2014).

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch chi tiết: Công ty Cổ phần Bất động sản Dragon Village.

3. Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết: Công ty TNHH An Hòa Sơn.

4. Danh mục hồ sơ, bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết:

- Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

- Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch.

- Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

5. Tính chất, chức năng của khu vực quy hoạch: khu nhà ở kết hợp công trình công cộng, giáo dục và công viên cây xanh.

Trần Phát