Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, quận 7 | Hủy bỏ, điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 52/QĐ-UB ngày 07 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4031/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố | Danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố | Giao chỉ tiêu cho vay giải quyết việc làm năm 2019 | Gia hạn thời gian chuyển tiếp theo Quyết định thành lập Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý Đường thủy trực thuộc Sở Giao thông vận tải | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng tuyến đường liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn, huyện Cần Giờ | Thành lập Ban Giám khảo và Tổ chuyên môn giúp việc Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2019 | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tu sửa cấp thiết di tích lịch sử Bót Dây Thép | Điều chỉnh dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và trên địa bàn quận Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức và huyện Củ Chi |

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản - Chi hội tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 06/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1355/QĐ-UBND về điều chỉnh Giấy phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản - Chi hội tại thành phố Hồ Chí Minh, nội dung cụ thể như sau:

- Tên tiếng Anh: The Japanese Chamber of Commerce and Industry in Ho Chi Minh City (JCCH)

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không thể tách rời của Giấy phép số 03/GP-HHDN/HCM ngày 28 tháng 9 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp  Nhật Bản - Chi hội tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tùng Khang