Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn nhiệm kỳ III (2016 - 2021) | Quy chế phối hợp tổ chứcthực hiện cưỡng chế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội | Đề cương, nhiệm vụ Chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. | Kiện toàn nhân sự Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Tổ công tác thi hành Luật hộ tịch trên địa bàn Thành phố | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần xây dựng thô, vật liệu xây dựng và ngoại thất của công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp thuộc thành phố | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3638/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến nhánh sân bay Tân Sơn Nhất (tuyến metro số 4b-1) | Triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam | Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão, bão mạnh - rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào thành phố. |

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản - Chi hội tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 06/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1355/QĐ-UBND về điều chỉnh Giấy phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản - Chi hội tại thành phố Hồ Chí Minh, nội dung cụ thể như sau:

- Tên tiếng Anh: The Japanese Chamber of Commerce and Industry in Ho Chi Minh City (JCCH)

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không thể tách rời của Giấy phép số 03/GP-HHDN/HCM ngày 28 tháng 9 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp  Nhật Bản - Chi hội tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tùng Khang