Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10 | Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động | Kiện toàn Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên được thuê đất tại phường 2, quận 6 và phường 5, quận 8 | Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2018 - 2022) | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) | Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Ủy quyền và kiện toàn Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố về cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần nội dung triển lãm và nội thất công trình của Dự án công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kiện toàn nhân sự Nhóm công tác liên ngành thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm |

Điều chỉnh dự án xây dựng cầu Rạch Đỉa, quận 7 - huyện Nhà Bè

Ngày 11/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4846/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh dự án xây dựng cầu Rạch Đỉa, quận 7 - huyện Nhà Bè đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3084/QĐ-UB ngày 28 tháng 5 năm 2001 và duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 164/QĐ-UB ngày 11 tháng 01 năm 2002 như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng cầu Rạch Đỉa, quận 7 - huyện Nhà Bè .

2. Chủ đầu tư: Khu Quản lý giao thông đô thị số 4.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án điều chỉnh: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam.

4. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mới cầu bắc qua sông Rạch Đỉa thay thế cầu hiện hữu đã xuống cấp không đáp ứng tải trọng khai thác, góp phần cải thiện tình hình giao thông khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giảm ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông khu vực.

5. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng mới cầu Rạch Đỉa bằng bê tông cốt thép (BTCT) và bê tông cốt thép dự ứng lực (BTCTDƯL), chiều dài khoảng 318m, rộng từ 9,0m đến 10,5m;

- Xây dựng đường đầu cầu với chiều rộng từ 14m đến 27m, chiều dài khoảng 173m kết nối vào đường Lê Văn Lương hiện hữu.

- Xây dựng hệ thống thoát nước bằng cống tròn bố trí dưới vỉa hè đường kính Æ600÷Æ1200, thoát ra Rạch Đỉa thông qua các cửa xả.

- Trồng cây xanh trên vỉa hè, xây dựng hệ thống chiếu sáng dọc tuyến phù hợp cảnh quan và hoàn chỉnh theo cấp đường.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ, các hạng mục phụ trợ đảm bảo an toàn giao thông, phù hợp với quy mô đường.

6. Công trình xây dựng chính, cấp công trình: Công trình giao thông cầu đường bộ, công trình cấp III.

7. Địa điểm xây dựng: Quận 7 - huyện Nhà Bè.

8. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 1,6 ha.

Trần Phát