Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Điều chỉnh dự án xây dựng cầu Rạch Đỉa, quận 7 - huyện Nhà Bè

Ngày 11/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4846/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh dự án xây dựng cầu Rạch Đỉa, quận 7 - huyện Nhà Bè đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3084/QĐ-UB ngày 28 tháng 5 năm 2001 và duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 164/QĐ-UB ngày 11 tháng 01 năm 2002 như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng cầu Rạch Đỉa, quận 7 - huyện Nhà Bè .

2. Chủ đầu tư: Khu Quản lý giao thông đô thị số 4.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án điều chỉnh: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam.

4. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mới cầu bắc qua sông Rạch Đỉa thay thế cầu hiện hữu đã xuống cấp không đáp ứng tải trọng khai thác, góp phần cải thiện tình hình giao thông khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giảm ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông khu vực.

5. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng mới cầu Rạch Đỉa bằng bê tông cốt thép (BTCT) và bê tông cốt thép dự ứng lực (BTCTDƯL), chiều dài khoảng 318m, rộng từ 9,0m đến 10,5m;

- Xây dựng đường đầu cầu với chiều rộng từ 14m đến 27m, chiều dài khoảng 173m kết nối vào đường Lê Văn Lương hiện hữu.

- Xây dựng hệ thống thoát nước bằng cống tròn bố trí dưới vỉa hè đường kính Æ600÷Æ1200, thoát ra Rạch Đỉa thông qua các cửa xả.

- Trồng cây xanh trên vỉa hè, xây dựng hệ thống chiếu sáng dọc tuyến phù hợp cảnh quan và hoàn chỉnh theo cấp đường.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ, các hạng mục phụ trợ đảm bảo an toàn giao thông, phù hợp với quy mô đường.

6. Công trình xây dựng chính, cấp công trình: Công trình giao thông cầu đường bộ, công trình cấp III.

7. Địa điểm xây dựng: Quận 7 - huyện Nhà Bè.

8. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 1,6 ha.

Trần Phát