Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3425/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học Đống Đa, quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3426/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học An Lạc 3, quận Bình Tân đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, Quận 10 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3428/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3437/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây - Linh Chiểu, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3438/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Xóm Mới 2, phường Phước Long B, Quận 9 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3439/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Hồ Văn Tư, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3440/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu biệt thự Làng Đại học, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3455/QĐ-UBND về cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 5087/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3086/QĐ-UBND về duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm điều hành đô thị thông minh |

Điều chỉnh dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và trên địa bàn quận Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức và huyện Củ Chi

Ngày 25/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4055/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và trên địa bàn quận Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức và huyện Củ Chi, nội dung như sau:

1. Điều chỉnh Khoản 10 Điều 1 Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương - giai đoạn 2 tại huyện Củ Chi:

- Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 3 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

2. Điều chỉnh Khoản 10 Điều 1 Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương tại quận Thủ Đức:

- Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 3 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

3. Điều chỉnh Khoản 10 Điều 1 Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương tại quận Gò Vấp:

- Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 3 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

4. Điều chỉnh Khoản 10 Điều 1 Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương tại quận Bình Tân:

- Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 3 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

5. Điều chỉnh Khoản 10 Điều 1 Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:

- Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 02 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017, Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2017, Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2017, Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 và Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Lê Tùng