Thành lập Hội đồng thẩm định hiện vật sưu tầm đối với Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ | Bổ sung điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam - Slovakia tại số 31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 | Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ | Sửa đổi, bổ sung nội dung tại Khoản 2, Điều 5, Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 9 | Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Phòng Thí nghiệm phân tích chất lượng cao | Điều chỉnh dự án xây dựng cầu Rạch Đỉa, quận 7 - huyện Nhà Bè | Điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân, Khu phố 5, phường Linh Tây, quận Thủ Đức | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 3, quận Tân Phú (điều chỉnh tim đường Nguyễn Minh Châu), | Công ty TNHH Vietnam Land SSG đầu tư dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng thuộc dự án Khu dân cư phức hợp sông Sài Gòn - giai đoạn 3 tại số 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư dự án Khu nhà thấp tầng (Khu III), thuộc khu dân cư phía Nam đường Mai Chí Thọ trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Lợi Đông, quận 2 |

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Phòng Thí nghiệm phân tích chất lượng cao

Ngày 13/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4889/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Phòng Thí nghiệm phân tích chất lượng cao với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2008 đến hết tháng 9 năm 2017 (kể cả thời gian thanh quyết toán).

Điều 2.  Tổ chức thực hiện:

1. Chủ đầu tư triển khai các công tác tiếp theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình; liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để được xem xét bố trí đủ vốn đảm bảo việc xây dựng công trình hoàn tất đúng tiến độ;

2. Nghiêm khắc phê bình chủ đầu tư cùng tất cả các đơn vị tư vấn, nhà thầu liên quan do quá trình quản lý điều hành và thực hiện dự án chưa tốt làm kéo dài thời gian thực hiện, phải điều chỉnh dự án nhiều lần. Giao Chủ đầu tư căn cứ các quy định xử phạt của Hợp đồng với các đơn vị tư vấn và nhà thầu để tiến hành các hình thức xử phạt theo quy định;

3. Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 5769/QĐ-UB ngày 13 tháng 12 năm 2006, Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2009, Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2013 và Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố

Trần Phát