Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3425/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học Đống Đa, quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3426/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học An Lạc 3, quận Bình Tân đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, Quận 10 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3428/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3437/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây - Linh Chiểu, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3438/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Xóm Mới 2, phường Phước Long B, Quận 9 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3439/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Hồ Văn Tư, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3440/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu biệt thự Làng Đại học, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3455/QĐ-UBND về cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 5087/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3086/QĐ-UBND về duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm điều hành đô thị thông minh |

Điều chỉnh diện tích đất thuê đối với 02 khu đất theo danh sách đính kèm tại Quyết định số 1791/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2018

Ngày 06/5/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1507/QĐ-UBND về điều chỉnh diện tích đất thuê đối với 02 khu đất theo danh sách đính kèm tại Quyết định số 1791/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. Niội dung như sau:

- Khu đất tại số 104 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4: Diện tích đất 59m2 (gồm 29m2 phạm lộ giới và 30m2 không phạm lộ giới).  

- Khu đất tại số 192 đường Phùng Hưng, Phường 14, Quận 5: Diện tích đất 75m2 (gồm 1m2 phạm lộ giới và 74m2 không phạm lộ giới).

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 1791/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. Các nội dung khác của Quyết định số 1791/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố không đề cập tại Quyết định này vẫn không thay đổi.

Lê Tùng