Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3425/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học Đống Đa, quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3426/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học An Lạc 3, quận Bình Tân đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, Quận 10 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3428/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3437/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây - Linh Chiểu, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3438/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Xóm Mới 2, phường Phước Long B, Quận 9 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3439/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Hồ Văn Tư, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3440/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu biệt thự Làng Đại học, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3455/QĐ-UBND về cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 5087/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3086/QĐ-UBND về duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm điều hành đô thị thông minh |

Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, quận 7

Ngày 23/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4000/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, quận 7 (các lô phố ký hiệu MR-1, MR-2, HR-1, HR-2, M2, C-1, C-2 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật).

Vị trí và quy mô khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

- Vị trí khu đất điều chỉnh cục bộ quy hoạch: tại các lô phố ký hiệu MR-1, MR-2, HR-1, HR-2, C-1, C-2, M2 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, quận 7 được duyệt theo Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

 Quy mô khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch: điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và 07 lô đất nêu trên trên có tổng diện tích khoảng 46.878,3m2, gồm:

+ Lô phố ký hiệu MR-1: diện tích 6.994,3m2;

+ Lô phố ký hiệu MR-2: diện tích 5.778,0m2;

+ Lô phố ký hiệu HR-1: diện tích 6.546,1m2;

+ Lô phố ký hiệu HR-2: diện tích 7.124,7m2;

+ Lô phố ký hiệu M-2: diện tích 6.881,9m2.

+ Lô phố ký hiệu C-1: diện tích 10.271,1m2;

+ Lô phố ký hiệu C-2: diện tích  3.282,2m2;

Quyết định này là một bộ phận không thể tách rời Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, quận 7.

Lê Tùng