Điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư liên phường phường 5-6-9 và một phần phường 12, quận 6

Ngày 10/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1618/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư liên phường phường 5-6-9 và một phần phường 12, quận 6, với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

- Quy mô diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch: 170,6 m2.

- Vị trí và giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch: khu đất tại số 215 đường Hậu Giang, phường 5, quận 6 thuộc một phần ô phố có ký hiệu I-4, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư liên phường phường 5-6-9 và một phần phường 12, quận 6.

+ Phía Đông giáp: hẻm 209 hiện hữu.

+ Phía Tây giáp: khu dân cư hiện hữu.

+ Phía Nam giáp: hẻm 209 hiện hữu.

+ Phía Bắc giáp: đường Hậu Giang.

Lộ giới các tuyến đường liên quan:

+ Đường Hậu Giang: 30 m.

+ Hẻm phía Đông và Nam: 4 m.

2. Cơ quan tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Ủy ban nhân dân quận 6

Trần Phát