Điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân, Khu phố 5, phường Linh Tây, quận Thủ Đức

Ngày 11/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4860/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân, Khu phố 5, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

- Quy mô diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch: 6,5228 ha.

- Vị trí và giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Khu đất thực hiện điều chỉnh quy hoạch thuộc phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.

- Gồm các ô phố có ký hiệu III-5, III-9, III-16 và III-17 có chức năng đất dân cư hiện hữu cải tạo, đất dân cư xây dựng mới, đất công trình giáo dục và các tuyến đường quy hoạch dự phóng và đường nội bộ.

+ Phía Đông và Đông Bắc: giáp đường Chương Dương và khu dân cư hiện hữu.

+ Phía Tây: giáp khu dân cư hiện hữu và đất công trình tôn giáo (Giáo xứ Thủ Đức).

+ Phía Nam: giáp đường Võ Văn Ngân.

+ Phía Bắc và Tây Bắc: giáp đường quy hoạch dự phóng và khu dân cư hiện hữu.

2. Lộ giới các tuyến đường có liên quan:

- Đường Võ Văn Ngân: lộ giới 30m.

- Đường Chương Dương: lộ giới 20m.

- Đường quy hoạch dự phóng phía Tây Bắc: lộ giới 20m.

- Đường nội bộ khu vực: lộ giới ≤ 12m.

3. Cơ quan tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức.

Trần Phát