Điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 6618/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố

Ngày 05/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6311/QĐ-UBND  điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 6618/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố, về gia hạn cho Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Đức Khánh sử dụng đất để làm kho chứa hàng sắt, kẽm tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Các nội dung khác không đề cập, vẫn giữ nguyên.

Trần Phát