Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 15/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2043/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, giai đoạn 2016 - 2020.

Trần Phát